EaseUS Backup Center

Jak używać?

Uwierzytelnianie

Po pierwsze, należy zalogować się na serwer po stronie konsoli. Poniżej jest zamieszczony widok okna logowania. Obsługiwane są tutaj ręczne wprowadzanie adresu serwera oraz przeglądanie drzewa sieci w poszukiwaniu serwera.

EaseUS Backup Center Login Window

Okno główne

Zawiera ono główne funkcje w lewym panelu, oraz opracje wyświetlane w prawym panelu.

EaseUS Backup Center Main Window

Dodawanie komputera

Istnieją 3 różne metody na dodanie komputerów: dodawanie 1 komputera na raz, lub zbiorowe dodawanie komputerów poprzez wybranie ich z drzewa sieciowego lub poprzez zaimportowanie pliku tekstowego. Dla każdego komputera należy wypełnić dane logowania konta administratora.

EaseUS Backup Center Add Computer

Dodawanie grupy

Grupowanie jest opcjonalne dla wdrażania zadań: możliwe jest wdrażanie zadań na kliencie bez włączania go do grupy. Rozważając jednak tuziny komputerów którymi trzeba zarządzać i na których trzeba wdrażać różne zadania kopii zapasowych, dzielenie klientów na różne grupy z pewnością ułatwi zadanie.

EaseUS Backup Center Add Group

Tworzenie zadań kopii zapasowych

Po przygotowaniu klientów jedyną pozostałą pracą przed wdrożeniem jest utworzenie zadań kopii zapasowych. Można tutaj modyfikować nie tylko zawartość czy też ścieżkę docelową dla kopii zapasowych, ale można również dopasować harmonogram, zasady usuwania startych kopii zapasowych oraz konfigurację kopii zapasowych.

EaseUS Backup Center Create Backup Task

Wdrażanie zadań

Wybierz zadanie kopii zapasowej oraz zadecyduj, do których klientów/grup ma zostać wdrożone. Zadanie to można wykonać wybierając najpierw klientów/grupy a następnie wdrażając na nie zadania.

EaseUS Backup Center Deploy Task

Stan kopii zapasowych

Po wdrożeniu zadania kopii zapasowej użytkownik może zawsze sprawdzić stan kopii zapasowych oraz ich wyniki z dowolnej strony konsoli.

EaseUS Backup Center Backup Status

Logi

Wybierz pojedynczy zapis logu aby sprawdzić szczegóły, lub eksportuj/usuń go. Prosimy zauważyć, że logi nie zostaną usunięte dopóki nie zostanie to zrobione ręcznie.

EaseUS Backup Center Logs