EaseUS Deploy Manager

Jak używać?

Uwierzytelnianie

Należy się zalogować, aby dostać się do głównego okna programu. Zawiera ono główne funkcje w lewym panelu, oraz opracje wyświetlane w prawym panelu.

Main window of EaseUS backup software

Tworzenie grupy maszyn

Zarządzanie klientami odbywa się za pomocą grup maszyn. Domyślnie istnieje jedna grupa, w której znajdują się wszystkie maszyny. Możesz dodać swoje własne grupy do zarządzania maszynami poprzez kliknięcie "Doadj grupę".

Main window of EaseUS backup software

Add Machines

EaseUS Deploy Manager rozpoznaje maszyny po ich adresach MAC. Aby dodać maszyny, istnieją dwie metody:

1.Z pliku - importuj plik zawierający listę maszyn aby dodać wiele urządzeń.

Main window of EaseUS backup software

Main window of EaseUS backup software

2.Poprzez adresy MAC - wprowadź adres MAC maszyny, nazwę zastępczą, oraz wybierz grupę, do której maszyna ma zostć dodana.

Main window of EaseUS backup software

Filtrowanie maszyn

Szukaj wybranej maszyny za pomocą nazwy lub adresu MAC

Main window of EaseUS backup software

Wdrażanie

Na stronie wdrożeń jest widoczny spis zadań wdrożeń utworzonych uprzednio za pomocą EaseUS Deploy Manager.

Main window of EaseUS backup software

Wybierz maszyny na których mają zostać dokonane wdrożenia zadań kopii zapasowych.

Main window of EaseUS backup software

Dodawanie klucza licencyjnego

Licencja zostanie użyta podczas bootowania do środowiska ratunkowego EaseUS Deploy Manager.

Main window of EaseUS backup software

Główne okno oprogramowania EaseUS do kopii zapasowych.

Main window of EaseUS backup software

Oferta specjalna