> odzyskiwanie danych na twardym dysku > Darmowe oprogramowanie do odzyskiwania danych z dysku twardego

Darmowe oprogramowanie do odzyskiwania danych z dysku twardego

streszczenie

Tutaj możesz pobrać pełną wersję oprogramowania do odzyskiwania danych z dysku twardego EaseUS w celu odzyskania plików utraconych w wyniku przypadkowego usunięcia, formatowania dysku, utraty partycji, awarii oprogramowania, infekcji wirusowej itp.

Symptomy utraty danych z dysku twardego

  • Plik lub folder został przypadkowo usunięty
  • Plik lub folder na dysku twardym staje się niedostępny, bez widocznego powodu lub z powodu ataku wirusa lub infekcji wirusowej
  • Niektóre lub wszystkie partycje zostały sformatowane (np. za pomocą Fdisk)
  • System wyświetlił komunikat „Brak NTLDR. Naciśnij wtedy dowolny klawisz, aby zrestartować”
  • Tabela partycji jest uszkodzona lub z jakiejkolwiek innej przyczyny nie działa

Gdy napotkasz powyższe problemy na swojej drodze lub zmierzysz się z tymi problemami w innych okolicznościach i doświadczysz utraty danych , wszystko, czego potrzebujesz, to  bezpłatne oprogramowanie do odzyskiwania utraconych treści. Jedynym warunkiem, aby cały proces przebiegł pomyślnie jest to, że dysk twardy nie może zostać fizycznie uszkodzony, a dane na dysku twardym nie zostaną nadpisane. Zalecamy korzystanie z EaseUS Data Recovery Wizard Free.

Pobierz bezpłatne oprogramowanie do odzyskiwania danych z dysku twardego, aby odzyskać utracone dane ze swojego HDD

Oprogramowanie do odzyskiwania danych EaseUS  to zaawansowane, bezpłatne oprogramowanie do odzyskiwania danych z dysku twardego, umożliwiające  formatowanie plików  i przywracanie plików z Kosza lub utraconych danych z powodu usunięcia lub uszkodzenia partycji, awarii oprogramowania, infekcji wirusowej, nieoczekiwanego zamknięcia systemu lub innych nieznanych przyczyn w systemie Windows. 

Możesz pobrać te bezpłatne oprogramowanie do odzyskiwania danych z dysku twardego, aby spróbować, czy to uda się. To bezpłatne oprogramowanie do odzyskiwania danych z dysku twardego umożliwia odzyskanie do 2 GB danych w wersji darmowej. Jeśli potrzebujesz odzyskać więcej niż 2 GB danych, musisz uaktualnić EaseUS Data Recovery Wizard Free Edition do wersji Pro.

Teraz możesz postępować zgodnie z poniższym przewodnikiem, aby wykonać szybkie i skuteczne odzyskiwanie dysku twardego  oraz danych,  aby utracone pliki były z powrotem do Twojej dyspozycji. Wyjaśniamy to wszystko w prostych krokach:

Postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku, a powinno udać się:

Krok 1. Uruchom oprogramowanie firmy EaseUS do odzyskiwania z dysku twardego Uruchom program EaseUS Data Recovery Wizard i wybierz z którego dysku chcesz odzyskać utracone pliki Kliknij Scan, aby rozpocząć skanowanie wszystkich utraconych danych i plików.

Krok 2. Skanuj, aby znaleźć wszystkie utracone dane dysku twardego Oprogramowanie do odzyskiwania dysku twardego EaseUS przeskanuje cały wybrany dysk i znajdzie wszystkie utracone pliki, w tym wszystkie istniejące i ukryte dane.

Krok 3. Wyświetl podgląd i przywróć utracone dane i pliki dysku twardego

Wszystkie utracone pliki znadziesz w zakładkach „Deleted files”, Drive” (z literą opisującą dysk)

W zakładce „Extra Files” zostaną wyświetlone dane RAW lub po formatowaniu.

Możesz dwukrotnie kliknąć na znalezionych plikach, aby je podejrzeć.

Po wyświetleniu podglądu, wybierz pożądane pliki, które zostały utracone na dysku i kliknij Recover, aby zapisać je w bezpiecznym miejscu na komputerze lub innych zewnętrznych urządzeniach pamięci masowej.

To niesamowite oprogramowanie może również  odzyskać usunięte pliki po opróżnieniu kosza, w tym Word, Excel, PowerPoint, e-mail, zdjęcia, baza danych itp.

Dlaczego usunięte lub utracone dane z dysku twardego można odzyskać?

Gdy plik zostanie usunięty z komputera, jego zawartość nie zostanie natychmiast zniszczona. Windows po prostu zaznacza miejsce na dysku twardym jako dostępne do użycia, zmieniając jeden znak w tabeli plików, tak aby pozycja pliku nie była wyświetlana w oknie Mój komputer lub w wierszu poleceń - polecenie DIR itp. Jeśli uda się uruchomić cofnięcie procesu usunięcia, system Windows użyje tej części dysku twardego do stworzenia nowego pliku, a wszystko co musisz zrobić, to jedynie ustawić plik ponownie na „tryb włączony” i odzyskać plik.

Odzyskaj utracone pliki z sformatowanego dysku twardego i odzyskaj utracone pliki z powodu awarii oprogramowania, infekcji wirusowej, innych nieznanych przyczyn itp.  Odzyskaj utracone dane z dysku zawierającego utraconą lub brakującą partycję.

To, czy partycja może zostać rozpoznana przez system, zależy od tabeli partycji. Jeśli tablica partycji zostanie zniszczona przez wirusa lub partycja zostanie przypadkowo usunięta, niestety nie wyświetli się w programie. W rzeczywistości partycja nie jest faktycznie utracona. Oprogramowanie do odzyskiwania dysku twardego EaseUS może pomóc rozwiązać Ci wszystkie te problemy za pomocą przedstawionych Ci prostych kroków i odzyskać wszystkie utracone dane.